Stretnutie NA STK v Bobrovci 26.4.2018

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 10:03

TS EK sa zúčastnila dňa 26.4.2018 na stretnutí národnej asociacie STK v Bobrovci, kde boli odprezentované prvé novinky. Celú prezentáciu najdete tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: