ŠTATISTIKY ZA ROK 2019

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 09.01.2020 11:01

Štatistický prehľad roku 2019

Emisné kontroly

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v roku 2019.

I. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v I. štvrťroku tu.

II. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v II. štvrťroku tu.

III. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v III. štvrťroku tu.

IV. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v IV. štvrťroku tu.

Technici emisných kontrol

Prehľad školení a skúšok technikov EK v roku 2019.

I. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v I. štvrťroku tu.

II. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v II. štvrťroku tu.

III. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v III. štvrťroku tu.

IV. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v IV. štvrťroku tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: