Štatistiky za rok 2015

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 02.02.2016 11:02

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2015 v Slovenskej republike

V  roku 2015 bolo vykonaných 1 094 778 emisných kontrol, z toho 1 067 068 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 27 710 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: