Štatistiky za rok 2014

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 22.09.2015 13:09

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2014 v Slovenskej republike

V  roku 2014 bolo vykonaných 1 065 451 emisných kontrol, z toho 1 043 397 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 22 054 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: