Štatistiky za rok 2013

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 04.03.2014 14:03

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2013 v Slovenskej republike


V roku 2013 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 1 025 420 EK. Z toho v 11392 prípadoch bol výkon EK ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 1 014 028 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: