Štatistiky za rok 2012

Upravil: Radoslav Lukáč, 28.02.2014 12:02

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2012 v Slovenskej republike


V roku 2012 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 1 009 938 EK. Z toho v 6734 prípadoch bol výkon EK ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 1 003 204 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: