Štatistiky za rok 2010

Upravil: Radoslav Lukáč, 28.02.2014 12:02
Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2010 v Slovenskej republike
  
V roku 2010 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 935 183 emisných kontrol. Z toho v  8698 prípadoch bol výkon emisnej kontroly ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 926 485 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: