Štatistiky za rok 2008

Upravil: Ing. Michal Varšava, 22.09.2015 12:09
Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2008 v Slovenskej republike
 
 V roku 2008 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 955 215 emisných kontrol. Z toho v 8244 prípadoch bol výkon emisnej kontroly ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 946 971 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: