ŠTATISTIKA ZA ROK 2018

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 30.10.2019 13:10

Štatistický prehľad roku 2018

Emisné kontroly

V roku 2018 bolo vykonaných 1 240 362 emisných kontrol, z toho 1 200 821 s hodnotením spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, 10 821 s hodnotením dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a 28 720 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Podrobnejší prehľad tu.

Technici emisných kontrol

K 31.12.2018 vykonávalo emisné kontroly 973 technikov emisnej kontroly na 207 aktívnych pracoviskách emisných kontrol. Podrobnejší prehľad tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: