ŠTATISTIKA ZA ROK 2017

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 19.03.2018 09:03

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2017 v Slovenskej republike

V  roku 2017 bolo vykonaných  1 179 892 emisných kontrol, z toho 1 156 444 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 23 448 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: