Štatistika za rok 2016

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 20.02.2017 08:02

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2016 v Slovenskej republike

V  roku 2016 bolo vykonaných 1 170 629 emisných kontrol, z toho 1 144 050 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 26 579 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Podrobný štatistický prehľad tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: