Špecifcký postup pre vozidlá FIAT s motormi 955A2.000 a 955A6.000

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 01.11.2014 12:11

TS EK zverejňuje informáciu ako postupovat pri EK na predmetných motoroch vozidiel FIAT.

postup pri meraní motorov 955A2.000 a 955A6.000

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: