Služba overenia emisnej kontroly

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 22.03.2016 08:03

Zobrazované údaje vo verejnej službe overenia emisnej kontroly o vykonaní emisnej kontoly majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívných dôvodov ich nie je možné spätne meniť alebo upravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme občanov, ktorí pristavili vozidlo k emisnej kontrole, na ich povinnosť kontroly správnosti údajov uvedených v protokole o EK, ich správnosť potvrdzujú svojím podpisom pri preberaní dokladov o emisnej kontrole.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: