Školenie zamestnancov oú k zákonu 725/2004 zo 4.6.2015 v Banskej Bystrici

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 10.06.2015 07:06

Dňa 4.6.2015 sme sa zúčastnili školenia zamestnancov okresných úradov k zákonu 725/2004 Z. z., organizovaného ministerstvom dopravy.

Na školení sme prezentovali témy: Rozhodnutia OÚ - najčastejšie nedostatky, ing. Michal Varšava

                                                         AIS EK, OÚ a ŠOD, ing. Peter Lenďák PhD.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: