Školenie technikov STK 2015

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 10:03

V dňoch 21 až 24. apríla 2015 sme sa zúčastnili školení technikov STK organizovaných Národnou asociáciou STK a Testek servis a.s.. Naše príspevky zo školení fo formáte PDF nájdetee nižšie:

  1. Legislatívne zmeny 2015
  2. Metodiky, prax a niečo navyše

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: