Školenie technikov 2013

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 10:03

Zúčastnili sme sa školenia technikov STK, ktoré organizovala Národná asociácia STK. Príspevky zo školenia vo formáte PDF nájdete nižšie.

1. Zmeny v oblasti EK za uplynulý rok 

2. MZZ a jeho použitie

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: