Školenia technikov EK

Upravil: Ing. Michal Varšava, 13.06.2016 08:06

Školenia pre získanie odbornej spôsobilosti

Základné školenia fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy technikov emisnej kontroly na príslušný emisný systém a druh paliva organizuje a zabezpečuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel.

Základné školenia na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na  1. polrok 2016

ZŠ B/RKAT, RKAT OBD - 08.02.2016 - 12.02.2016 - základné školenie získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s palubným daignostickým systémom OBD

ZŠ D/BKAT, NKAT, NKAT OBD - 07.03.2016 - 11.03.2016 - základné školenie získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom a so vznetovým motorom s palubným daignostickým systémom OBD

ZŠ B/BKAT, NKAT - 21.03.2016 - 23.03.2016 - základné školenie získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: