Školenia technikov EK

Upravil: Ing. Michal Varšava, 26.07.2018 07:07

Školenia pre získanie odbornej spôsobilosti

Základné školenia fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy technikov emisnej kontroly na príslušný emisný systém a druh paliva organizuje a zabezpečuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel.

Zriadili sme registračný portál na prihlasovanie nariadených doškoľovacích kurzov a školení na vykonávanie administratívnych činností. 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: