RKAT OBD

Vytvoril: admin, 26.11.2008 10:11

Rozšírenie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom na osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD.

 

Aby technik emisnej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu B, na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín mohol vykonávať emisné kontroly aj na vozidlách s OBD (t.j. vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom prihlásených do evidencie po 1.1.2005) musí absolvovať zdokonaľovacie školenie na technika emisnej kontroly osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD (RKAT OBD) a skúšku. Od 1.1.2009 by každé pracovisko emisných kontrol malo disponovať minimálne jedným technikom s osvedčením na RKAT OBD a do konca 1. polroku 2009 minimálne dvoma technikmi s osvedčením RKAT OBD.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: