Renault/Dacia/Nissan - motor H4M xxxx

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 13.07.2018 08:07

Vozidlá značky DACIA/RENAULT vybavené s typom motora H4M (H4Mk 730, H4Mk 738, H4Mk 740, H4MD7,...) sú vybavené širokopásmovou lambda sondou napäťovou, ktorej rozsah napätia je do 2,0 V.
Počas výkonu emisnej kontroly je po pripojení vozidla na meradlo obsluha meradla upozornená na zle zvolený druh lambda sondy, a je prinútená druh lambda sondy zmeniť zo širokopásmovej na sondu skokovú. Ak obsluha zmení druh lambda sondy, tak meradlo nenameria žiadne zvlnenie napätia (na obrazovke meradla sa objaví rovná čiara, žiadne zvlnenie napätia) a informačný systém vozidlo vyhodnotí ako dočasne spôsobilé.

Pre správne zmeranie a vyhodnotenie vozidla je potrebné v informačnom systéme zvoliť druh lambda sondy: „širokopásmová B“ a meraný/hodnotený parameter „lambdaOBD“. V takomto prípade je zvolený parameter korektne nameraný a vyhodnotený v súlade s platnými metodickými pokynmi.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: