Referát pre informačné technológie

Upravil: Radoslav Lukáč, 02.05.2017 06:05

Referát pre informačné technológie

Vedúci oddelenia

Radoslav Lukáč

Email:

Oddelenie vykonáva:

 • vývoj a funkčnú prevádzku, resp. aktualizáciu webovej aplikácie AIS EK,
 • vývoj, prevádzku a priebežnú aktualizáciu programu na sledovanie vybavovania žiadostí, platnosti oprávnení i osvedčení a ostatných údajov pre PEK – Action Manager,
 • vývoj a údržbu webového sídla spoločnosti,
 • funkčnosť, vývoj a aktualizáciu SW pre vykonávanie skúšok technikov EK,
 • na školeniach a doškoľovacích kurzoch fyzických osôb výučbu problematiky AIS EK,
 • aktualizáciu učebných textov a prispôsobenie ich obsahu aktuálnemu stavu vývoja v oblasti AIS EK v rozsahu požadovaných vedomostí potrebných pre školenia a skúšky technikov,
 • výber vhodných PC, HW zariadení a SW pre potreby S-EKA v sídle spoločnosti i na pilotnom PEK,
 • údržbu a opravy komunikačných prostriedkov, PC techniky a HW zariadení

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: