Referát odborného dozoru

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 10.05.2018 08:05

Referát odborného dozoru

Vedúci oddelenia

Ing. Martin Imre

Email:

Oddelenie vykonáva:

  • odborný dozor a overenie pracovísk emisných kontrol

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: