Prihlášky na skúšku

Upravil: Denisa Tokovská, 10.09.2018 12:09

Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Vzorprihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol po absolvovaní základného školenia podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: