Prihlášky na školenie

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 26.07.2018 12:07

Vzor prihlášky na školenie fyzických osôb na vykonávanie administratívnych činností podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Vzor prihlášky na základné školenie fyzických osôb na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Vzor prihlášky na doškoľovací kurz technika emisnej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: