Priebežné overenia PEK

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 11.02.2019 17:02

Technická služba emisnej kontroly vykonáva v zmysle § 75 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. na základe ročného plánu priebežných overení schváleného ministerstvom v pravidelných trojročných intervaloch priebežné overenia všetkých existujúcich PEK. 

Pri priebežnom overení sa vykonáva overenie plnenia podmienok podľa § 3 ods. 2  vyhlášky č. 138/2018 Z. z.  

Priebežné overenie vykonáva technická služba emisnej kontroly postupom podľa metodického pokynu č. 105/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: