Prehľady a štatistiky

Vytvoril: admin, 21.10.2010 13:10

Štatistický prehľad emisných kontrol za rok 2008

 

I. štvrťrok 2008

v 1. štvrťroku 2008 bolo vykonaných 252 835 emisných kontrol z toho  2749 krát boli motorové vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

II.štvrťrok 2008

v 2. štvrťroku 2008 bolo vykonaných 286 153 emisných kontrol z toho 2423 krát boli motorové vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Podrobný prehľad emisných kontrol vykonaných v jednotlivých okresoch a krajoch.

Štatistika - Traktory

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: