Pracovné stretnutie s oprávnenými osobami 2020

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 13.05.2020 10:05

Technická služba emisnej kontroly zorganizovala 27.2.2020 v Nitre a 3.3.2020 v Prešove pracovné stretnutia so zástupcami oprávnených osôb emisnej kontroly. Pracovné stretnutia boli zamerané najmä na problematiku GDPR, povinností oprávnených osôb emisnej kontroly, možností využívania AIS EK oprávnenými osobami, ISO 37001, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia, legislatívnych zmien a diskusiu oprávnených osôb s Technickou službou.

Prehľad prezentácií a dokumentov:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: