Postup pri meraní vozidiel OPEL so zážihovým motorom s typom motora končiacim písmenami XEP

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 04.08.2014 13:08

Prax ukázala, že vozidlá Opel so zážihovým motorom, ktorého typ motora končí na trojicu písmen XEP má neštandartný postup pri nadväzovaní komunikácie s meradlami použivanými pri EK.

Odporučený postup nadviazania komunikácie s vozidlom je nasledovný:

1. pripojiť komunikačné zariadenie ku vozidlu

2. zapnúť zapaľovanie, neštartovať !

3. počkať 30-60 sekúnd

4. potvrdit zahájenie komunikácie na meradle

5. prejsť všetky predpísané kroky v meradle až do bodu kedy prístroj čaká na otáčky z vozidla

6. naštartovať vozidlo a dokončiť meranie emisií

Vyššie odporučený postup funguje na všetkých dotknutých vozidlách.

V prípade, že i napriek dodržaniu vyššie uvedeného postupu nieje možné nadviazať komunikáciu s vozidlom, tak je nutné telefonicky kontaktovat TS EK, ktorá udelí takémuto vozidlu špecifický postup.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: