Postup pri emisnej kontrole

Vytvoril: admin, 21.02.2012 10:02

Pravidelná EK pozostáva z úkonov rozdelených do nasledovných základných častí:

  • identifikácia vozidla;
  • vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov;
  • kontrola nastavenia motora a meranie emisií výfukových plynov;
  • vyhodnotenie.

Rozdiel obsahu úkonov v jednotlivých bodoch EK je daný emisným systémom vozidla.


Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: