Poškodené materiály - zoznam PEK za rok 2018

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 20.04.2019 13:04

V zmysle § 30 ods. 4 vyhlášky 138/2018 Z.z. každé pracovisko emisnej kontroly vyhotoví zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a pečiatok vždy k 31. decembru.

V zmysle § 30 ods. 5 vyhlášky 138/2018 Z.z. každé pracovisko emisnej kontroly odovzdá alebo zašle znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4  do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu.

Z toho vyplýva že pracoviská emisnej kontroly sú povinné zaslať poškodené materiály  za rok 2018 spolu so zoznamom poškodených materiálov do 15.2.2019.

Zoznam pracovísk, ktoré si splnili túto povinnosť v stanovenom termíne do 15.2.2019

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: