Poškodené materiály - zoznam PEK za rok 2015

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 11.04.2016 09:04

V zmysle § 59 ods. 4 vyhlášky 578/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je štatutár oprávnenej osoby povinný zaslať poškodené materiály za kalendárny rok spolu so zoznamom poškodených materiálov na poverenú technickú službu emisnej kontroly do 15.2. nasledujúceho roku.

Z toho vyplýva že pracoviská emisnej kontroly sú povinné zaslať poškodené materiály  za rok 2015 spolu so zoznamom poškodených materiálov do 15.2.2016.

Zoznam pracovísk, ktoré si splnili túto povinnosť v stanovenom termíne do 15.2.2016

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: