Plán priebežných overení na rok 2020

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 27.01.2020 08:01

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo plán priebežných overení na rok 2020. Technická služba emisnej kontroly postupne oznámi jednotlivým pracoviskám emisnej kontroly konkrétny dátum ich priebežného overenia.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: