Plán priebežných overení na rok 2019

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 11.02.2019 18:02

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo plán priebežných overení na rok 2019. Technická služba emisnej kontroly postupne oznámi jednotlivým pracoviskám emisnej kontroly konkrétny dátum ich priebežného overenia.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: