Oddelenie technickej podpory PEK

Upravil: Radoslav Lukáč, 14.06.2018 07:06

Vedúci oddelenia

Ing. Michal Králik, PhD.

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

Mobil: +421 918 845 399

E-mail:


Pracovníci oddelenia

Ing. Dominik Gašparovič, PhD.

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

Mobil: +421 902 744 144

E-mail: 

 

Ing. Ján Polerecký

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

Mobil: +421 915 972 269

E-mail:

 

Ing. Martin Varšava

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail:

 

Ing. Marián Manin

E-mail:


Oddelenie vykonáva

 • overenie plnenia podmienok žiadateľov na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol
 • overenie vhodnosti meradiel a monitorovacích záznamových zariadení pre výkon EK
 • základné školenia na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich emisné kontroly
 • doškoľovacie kurzy
 • záverečné skúšky absolventov základných školení a doškoľovacích kurzov v spolupráci s MD SR
 • poskytovanie hodnôt kontrolovaných parametrov neštandardných prípadov pri EK 
 • poradenskú činnosť pre pracoviská emisných kontrol 
 • odborné konzultácie pre žiadateľov o zriadenie pracoviska EK a motoristickú verejnosť

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: