Oddelenie legislatívy a štatistiky

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 02.05.2017 06:05

Vedúci oddelenia

Ing. Michal Varšava

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

Mobil: +421 915 114 556

E-mail:


Pracovníci oddelenia

Ing. Zuzana Hutníková

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail:

 

Ing. Denisa Tokovská

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 / 6517 365

E-mail:

 

Alena Šranková

Telefón: +421 37 / 6517 301, +421 37 6517 365

E-mail:

 

Ing. Silvester Štefanka

E-mail:


Oddelenie vykonáva

 • spracovávanie návrhov právnych a technických predpisov pre oblasť emisných kontrol
 • pripomienkové konania návrhov zákonov, vyhlášok, metodík, technických požiadaviek na meradlá a smerníc pre potreby ministerstva dopravy
 • metodické usmerňovanie pracovísk emisných kontrol
 • zabezpečovanie výroby a distribúciu cenín EK
 • periodické spracovávanie údajov informačného systému zo siete pracovísk emisných kontrol
 • dokumentačnú, archivačnú a skartačnú činnosť
 • správu a vývoj informačných systémov spoločnosti

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: