Ochrana osobných údajov

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 18.07.2019 07:07

Identifikačné a kontaktné informácie:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO 34107011.

 

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

Informácia dotknutej osoby - IS emisné plakety

Informácia dotknutej osoby - IS monitoring emisných kontrol

Informácia dotknutej osoby - IS evidencia obchodných partnerov

Informácia dotknutej osoby - IS kurzy a školenia

Informácia dotknutej osoby - IS správa registratúry

Informácia dotknutej osoby - IS účtovné doklady

Informácia dotknutej osoby - IS overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly

Informácia dotknutej osoby - IS overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Email:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: