Mimoriadny nariadený doškoľovací kurz 9.5.2018 - 18.5.2018

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 09:03

V nasledujúcich riadkoch nájdete odkazy na prezentácie, ktoré odzneli na siedmich nariadených doškoľovacích kurzoch v termínoch od 9.5.2018 do 18.5.2018

1. Úvodná prezentácia - Ing. Peter Lenďák, PhD.

2. Zmeny v legislatíve - Ing. Michal Varšava

3. Zmeny v metodike výkonu EK pravidelnej a iné zmeny - Ing. Ján Polerecký

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: