Metodiky - rekodifikované znenia

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 05.02.2018 13:02

Aktuálne rekodifikované znenia metodických pokynov používaných pri emisnej kontrole

Metodické pokyny platné od 15.5.2017:

Pôvodné znenia metodických pokynov:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: