Metodiky emisných kontrol platné do 31.3.2014

Upravil: Radoslav Lukáč, 06.05.2014 12:05

 Metodický pokyn MDPT SR na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly administratívnej a emisnej kontroly zvláštnej z 22.11.2006

Metodický pokyn bol zverejnený vo vestníku MDPT SR č. 2/2007 z 2. februára 2007

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu na vykonávanie EK pravidelnej, administratívnej a zvláštnej zverejnený vo vestníku MDPT SR č. 5/2007 z 13. apríla 2007

Dodatok č. 2 k Metodickému pokynu na vykonávanie EK pravidelnej, administratívnej a zvláštnej zverejnený vo vestníku MDPT SR č. 9/2007 z 25. októbra 2007

Dodatok č. 3 k Metodickému pokynu na vykonávanie EK pravidelnej, administratívnej a zvláštnej schválený v decembri 2007, zverejnený vo vestníku MDPT SR č.3/2008 zo 6. marca 2008

Dodatok č. 4 k Metodickému pokynu na vykonávanie EK pravidelnej, administratívnej a zvláštnej zadaný na zverejnenie vo vestníku MDPT SR.

 Metodický pokyn č. 50/2009 ktorým samení a dopĺňa Metodický pokyn na vykonávanie EK pravidelnej, administratívnej a zvláštnej .

Plné znenie Metodického pokynu na vykonávanie EK

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: