Metodika upravujúca spôsob vykonávania základných školení a doškoľovacích kurzov

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 04.06.2018 12:06

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: