Informácie o obehu dokumentov prezentované na pracovnej porade s OÚD dňa 12.12.2006 v Banskej Bystri

Upravil: Ing. Michal Varšava, 28.06.2012 08:06

Informácie o obehu dokumentov prezentované na pracovnej porade s OÚD dňa 12.12.2006 v Banskej Bystrici.

Kolobeh dokumentov pri zriadení PEK - formát PDF.

Kolobeh dokumentov pri získaní odbornej spôsobilosti - formát PDF.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: