eOEV

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 22.02.2019 11:02

Aplikácia eOEV je určená pre pracoviská emisných kontrol k vyčítaniu údajov o vozidle z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla časť I. Vyčítané údaje sa automaticky odosielajú do informačného systému emisných kontrol (AISEK), kde budú použité ako podklad pre výkon emisnej kontroly vozidla, zároveň zjednodušia proces výkonu emisnej kontroly.

Funkcie:

 • podpora všetkých aktuálnych typov eVRC kariet
 • podpora viacerých pripojených čítacích zariadení
 • detekcia pripojenia/odpojenia čítacieho zariadenia
 • detekcia vloženia/vytiahnutia karty z čítacieho zariadenia
 • automatické odosielanie vyčítaných údajov do informačného systému emisných kontrol
 • zobrazenie údajov pre výkon emisnej kontroly v náhľade
 • zobrazenie všetkých informácií vyčítaných z karty (s ohľadom na GDPR)
 • uloženie údajov vo formáte CSV/XML
 • možné automatické odosielanie údajov do aplikácie Topklient spoločnosti Toptest
 • upozornenie na koniec platnosti vloženého dokladu
 • upozornenie na neplatnosť vloženého dokladu

Pre spustenie aplikácie sa vyžaduje operačný systém Microsoft Windows 7 alebo novší, pripojenie do siete internet a konfiguračné parametre pre službu WSVRC spoločnosti S-EKA, spol. s r.o..
Pre prácu s kartou elektronického osvedčenia o evidencii vozidla časť I. je potrebné čítacie zariadenie s implementáciou štandardu ISO-7816, PC/SC alebo USB CCID. Odporúčané čítacie zariadenia sú uvedené v samostatnej časti manuálu.

Súbory na stiahnutie:

Verzia Dátum zmeny Popis zmien
1.0.6 22.02.2019 Zmeny v konfigurácii aplikácie.
1.0.5 17.02.2019 Ošetrený stav, keď problém s čítacím zariadením kariet (v prípade vloženej karty nastávalo nekontrolované vkladanie/vyťahovanie karty, hoci fyzicky bola karta vložená) spôsoboval nekontrolované cyklické spracovávanie a odosielanie údajov do pripojených služieb.
1.0.4 12.02.2019 Pridané automatické vkladanie VIN do schránky operačného systému.
1.0.3 11.02.2019 Prvá verejná verzia aplikácie.

 

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: