EKXML

Upravil: Radoslav Lukáč, 19.05.2018 17:05

Od 1.1.2009 sú všetky pracoviská emisných kontrol v zmysle § 53 ods.3 písm. d), 4 písm. d) a § 104 ods.7 povinné používať prístroje vybavené softvérom zabezpečujúcim prenos nameraných hodnôt z prístroja do aplikácie AISEK a tým aj prenášať namerané hodnoty (hodnoty získané meraním) z meradla priamo do AISEK bez ručného zásahu obsluhy. Prístroj po nameraní na pokyn obsluhy odošle namerané hodnoty do PC na pracovisku, kde sa uložia v pomocnom prevodnom systéme (aplikácia EKXML), z ktorého sa potom odošlú do AISEK.
Pomocný prevodný systém (aplikácia EKXML) je lokálny systém, ktorý je potrebné nainštalovat do PC, na ktoré je 
napojený merací prístroj.

Všeobecný postup inštalácie aplikácie EKXML

1. stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie EKXML

2. rozbaľte stiahnutý súbor pomocou aplikácie Winzip alebo Winrar...

3a. pokiaľ aktualizujete vašu existujúci aplikáciu na aktuálnu verziu, nájdite adresár aplikácie EKXML vo vašom počítači a prepíšte v ňom všetky súbory, ktoré ste získali rozbalením stiahnutého súboru

3b. pokiaľ inštalujete program od začiatku (nový PC) použite sprievodcu inštaláciou

Zmena adresy webovej služby EKXML pre AISEK v3

Stiahnite si konfiguračný súbor s názvom OSTRYWSDL.INI, ktorý obsahuje novú adresu webovej služby pre odosielanie nameraných údajov. Súbor je potrebné umiestniť do adresára aplikácie EKXML.

História pravidiel aplikácie EKXML pre meracie prístroje

Pravidlá sú usporiadane od najnovších po najstaršie. Odkaz na stiahnutie (v stĺpci verzia) smeruje na súbor archívu vo formáte ZIP, ktorý obsahuje súbory hlavičiek a súbor pravidiel. Pri každej aktualizácii je potrebné rozbaliť obsah archívu do adresára aplikácie EKXML a prepísať existujúce súbory.

Dátum Verzia Zmeny
19.05.2018 v1526750763-RAAVLUAC Zmena pre všetky prístroje v palive LPG/CNG súvisejúca s AISEK V3.
16.10.2015 v1444979943-RAAVLUAC BOSCH:
 • rieši problém, pri ktorom mohlo dochádzať k nemožnosti spracovania merania kombinácie palív B/LPG, CNG, LNG
07.08.2015 v1438950104-RAAVLUAC AVL:
 • opravený problém s CNG palivom (CNG/LNG)
 • pridané informácie o palive a emisnom systéme, ktoré sa zobrazujú v informačnom okne aplikácie EKXML
BOSCH:
 • opravený problém, ktorý spôsoboval neprenášanie VIN, CIN alebo CVN pri systéme D NKAT-OBD
 • pridané informácie o palive a emisnom systéme, ktoré sa zobrazujú v informačnom okne aplikácie EKXML
MAHA:
 • prednastavená hodnota sériového čísla prístroja zmenená na hodnotu nula (0), na prístrojoch, ktoré nedisponujú informáciou o výrobnom čísle spôsobovalo problém s prenosom nameraných údajov do AISEK
29.05.2015 v1432883868-RAAVLUAC BOSCH:
 • obnovené prenášanie informácií o VIN, CIN a CVN
MAHA:
 • odstránený problém s odoslaním súboru merania ak prístroj neobsahuje sériové číslo
11.05.2015 v1431339374-RAAVLUAC BOSCH:
 • doplnené dva parametre pre kontrolné otáčky pri meraní kombinácie palív B/LPG,LNG,CNG RKAT OBD, spôsobovalo problém v AISEK pri vozidlách s viac ako dvomi lambda sondami, aktuálne pridaná podpora pre štyri lambda sondy
AVL 4000 / AVL CDS:
 • doplnená podpora pre typ paliva CNG/LNG
16.03.2015 v1426517361-RAAVLUAC BOSCH:
 • oprava parametra pre určenie počtu výfukov
 • doplnené dva parametre pre kontrolné otáčky, spôsobovalo problém v AISEK pri vozidlách s viac ako dvomi lambda sondami, aktuálne pridaná podpora pre štyri lambda sondy
02.03.2015 v1425289191-RAAVLUAC ATAL:
 • nové pravidlo pre LPG/CNG RKAT (OBD) a LPG/CNG RKAT obe aj s podporou paliva typu LNG
 • oprava problému s prenosom počtu OBD chýb typu P0
 • odstránený problém s validáciou výstupného XML, keď hodnota teploty motora (HTM) neobsahovala element freewheel
02.02.2015 v1422867798-RAAVLUAC BOSCH:
 • pravidlo pre BOSCH LPG/CNG RKAT (OBD) rozdelené na dve pravidlá a to RKAT, a RKAT OBD
 • pre RKAT OBD doplnené pravidlá pre hodnoty lambda sond rôzneho typu (B, S, X)
26.01.2015 v1422276565-RAAVLUAC ATAL:
 • oprava pravidla pre palivo typu LPG/CNG, keď nebol spracovaný parameter pre teplotu motora
12.01.2015 v1421076889-RAAVLUAC ATAL:
 • oprava pravidla pre spracovanie parametra MIL kontrolky, mohlo spôsobovať chybu pri prenose merania v niektorých prípadoch
08.01.2015 v1420642105-RAAVLUAC AVL 4000:
 • opravená chyba pre správne rozpoznanie benzínového merania, prípadne merania pre kombináciu palív
MAHA:
 • pridaná podpora pre typ paliva CNG/LNG
všetky prístroje:
 • pre dieselové merania pridaný parameter časov akcelerácií
15.10.2014 v1413361402-RAAVLUAC ATAL:
 • opravena chyba pre kombinaciu B/RKAT/OBD/B/L, ked sa nepreniesla hodnota lambda pri volnobeznych otackach
 • opraveny problem pre kombinacie D/NKAT/OBD a D/BKAT/NKAT na vozidlach s dvomi vyfukmi, ked sa neprenasali volnobezne a maximalne otacky pre druhy vyfuk, nakolko pristroj exportuje len otacky pre prvy vyfuk
12.09.2014 v1410516936-RAAVLUAC MAHA:
 • opraveny problem pri kombinacii paliv benzin/LPG alebo benzin/CNG, ked sa vzdy pouzila predvolena hodnota, co sposobovalo problem pri parovani XML v AISEK
09.09.2014 v1410247321-RAAVLUAC MAHA:
 • vytvorene samostatne pravidlo pre kombinaciu LPG/CNG RKAT
BOSCH:
 • oprava konverzie typu paliva pre kombinaciu LPG/CNG RKAT OBD
04.09.2014 v1409813401-RAAVLUAC AVL CDS:
 • LPG/CNG RKAT OBD zmenena cesta v definicii pre hodnotu teploty motora
ATAL:
 • B RKAT OBD X, B_L oprava definicie pre hodnotu kontrolnych otacok a hodnotu Lambda
 • opravena definicia pre hodnotu OBD_MIL_check a OBD_error_memory
BOSCH:
 • LPG/CNG RKAT OBD odstranene definicie hodnot kontrolnych otacok a Lambda
 • vypustena definicia pre hodnotu CIN, pristroj BOSCH tuto hodnotu v XML dava do uvodzoviek (HTML entit), co sposobuje problem vo webservise AISEK
 • odstraneny problem s kontrolnymi otackami
21.07.2014 v1405946103-RAAVLUAC AVL CDS:
 • opravené pravidlo pre palivo CNG, nesprávny názov emisného systému (R-KAT OBD namiesto RKAT OBD) spôsoboval nemožnosť prenosu XML súboru do AISEK
10.06.2014 v1402395050-RAAVLUAC ATAL:
 • pre kombináciu palív B/LPG RKAT odstránené pravidlo OBD_MIL_CHECK, spôsobovalo nemožnosť prenosu XML súboru do AISEK
13.05.2014 v1399965707-RAAVLUAC AVL CDS:
 • pre kombináciu palív B/LPG RKAT pridaná podpora identifikátora emisného systému R-KAT + opravená cesta k hodnote HTM
12.05.2014 v1399901775-RAAVLUAC MAHA:
 • zjednodušenie pravidiel
 • odstránenie nevyužívaných hodnôt v pravidlách pre kombináciu palív (čo mohlo spôsobovať zobrazovanie dialógu o probléme s kombináciou palív pri použití funkcie "Vybrať pre spracovanie")
 • pre plynové palivo doplnené hodnoty ZN, KO, HL, HLP a HLN
 • doplnené vkladanie hodnôt HL, HLP a HLN pre všetky namerané širokopásmové lambda sondy
BOSCH:
 • doplnené vkladanie hodnôt HL, HLP a HLN pre všetky namerané širokopásmové lambda sondy
09.05.2014 v1399639036-RAAVLUAC MAHA:
 • pre RKAT OBD S pridaná podpora pre zvlnenie napätia pre viacero lambda sond
BOSCH:
 • pridaná podpora pre kombináciu palív B + CNG/LNG
02.05.2014 v1399035739-RAAVLUAC AVL CDS:
 • prepracované pravidlá pre kombináciu Benzín/LPG a Benzín/CNG
14.04.2014 v1397460805-RAAVLUAC bez popisu

 

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: