EK bez evidenčného čísla

Upravil: Ing. Michal Varšava, 15.01.2016 13:01

Emisná kontrola motorového vozidla bez evidenčného čísla.

 
Podľa § 68 zákona č. 725/2004 z. z. podliehajú emisnej kontrole motorové vozidlá evidované v SR. Prvým krokom emisnej kontroly je porovnanie identifikačných a evidenčných prvkov na vozidle a v predkladaných dokladoch. Základným dokladom predkladaným k emisnej kontrole je podľa § 66 ods. 5 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. osvedčenie o evidencii. Na to, aby sa tieto údaje dali hodnoverne vyhodnotiť, musia sa nachádzať nielen v dokladoch ale aj na kontrolovanom vozidle. Z toho dôvodu je teda potrebné, aby vozidlo pri emisnej kontrole disponovalo min. jednou tabuľkou s evidenčným číslom.
V praxi môžu nastať z rôznych dôvodov prípady keď prevádzkovateľ vozidla (resp. vodič) príde na emisnú kontrolu a nedisponuje osvedčením o evidencii, prípadne mu chýba jedna alebo obidve tabuľky s evidenčným číslom. V takýchto prípadoch sa postupuje nasledovnými spôsobmi.
 
  • Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii.
 
Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru.
 
  • Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a jedna tabuľka s evidenčným číslom.
 
Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Na porovnanie evidenčných údajov postačuje aspoň jedna tabuľka s evidenčným číslom.
 
  • Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a obidve tabuľky s evidenčným číslom.
 
Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Vykoná sa emisná kontrola pravidelná, v informačnom systéme sa vyznačí "vozidlo bez TEČ" a do Ďalších záznamov sa uvedie „ zadržané TEČ a predložená kópia OE II s potvrdením o zadržaní OE II a TEČ č. ....................“ .
 
  • Vozidlo nie je prihlásené v evidencii (napr. odhlásené vozidlo )
 
Vykoná sa emisná kontrola zvláštna, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa, čo je potrebné uviesť do poznámky. Ak v rámci identifikácie bude vynechaná identifikácia niektorých prvkov uvedie sa to do poznámky.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: