Činnosť firmy

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 28.07.2014 09:07

S-EKA spol. s r.o. je poverená organizácia (technická služba) pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel.

Vykonáva komplexné činnosti v systéme emisných kontrol cestných motorových vozidiel vyplývajúce z poverenia, najmä vo vzťahu k Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ku krajským úradom dopravy, k okresným úradom dopravy, k sieti pracovísk emisných kontrol lokalizovaných v rámci SR a k širokej motoristickej verejnosti.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: