Automatizovaný informačný systém emisných kontrol

Upravil: Radoslav Lukáč, 24.11.2013 18:11

 

V zmysle § 58 zákona 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je pracovisko EK povinné používať informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom.

Od konca roku 2007 je rozhodnutím MDPT SR č.21669/2011/ŠDÚ/z.44181 zo dňa 19.9.2011  schválený automatizovaný informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel AIS EK verzia 1.2.053.

V prípade výpadku automatizovaného informačného systému je možné použiť záložný software. Ako záložný softvér je rozhodnutím MDPT SR č.121351/2007-ŠDÚ/z.52941zo dňa 17.12.2007 pre prípad výpadku schváleného informačného systému schválený lokálny informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel verzia 3.0 FB.

AIS EK - manuál

Manuál

Manuál pre OÚD - kontrolóra

Prenos nameraných hodnôt

Osvedčenie o schválení

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: