24. Konferencia o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2012

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 10:03

V dňoch 25. a 26. novembra sa naši pracovníci zúčastnili 24. konferencie o bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy organizovanej firmou Wettrans v Novom Smokovci. Na konferencii sme sa podieľali spolu s MDVaRR SR a poverenou technickou službou technickej kontroly TESTEK s.r.o nasledujúcimi príspevkami:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: