Štatistiky za rok 2007

Upravil: Radoslav Lukáč, 28.02.2014 12:02
Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2007 v Slovenskej republike
 
      V roku 2007 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 826 978 emisných kontrol. Z toho v 8246 prípadoch bol výkon emisnej kontroly ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 818 732 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: