Tento email ste obdržali, nakoľko ste si u našej spoločnosti zaregistrovali vašu emailovú adresu.
Máte problém so zobrazením emailu? Pozrite si ho pomocou internetového prehliadača.
 
S-EKA, spol. s r.o.
Zo dňa 30.04.2018
 
Novinky v EK po 20.5.2018

1.   TS EK v súvislosti s nastávajúcimi zmenami v legislatíve organizuje na základe nariadenia MDV  7 doškoľovacích kurzov zameraných na zmeny v legislatíve platné od 20.5.2018.

        Termíny doškoľovacích kurzov:

 • 9.5.2018 Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21
 • 10.5.2018 Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21
 • 11.5.2018 Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21
 • 14.5.2018 Prednášková miestnosť J3 v areáli autoškoly Akademia (tam kde bývajú skúšky)
 • 15.5.2018 Hotel Agroinštitút, Nitra
 • 17.5.2018 Prednášková miestnosť J3 v areáli autoškoly Akademia (tam kde bývajú skúšky)
 • 18.5.2018 Hotel Agroinštitút, Nitra

        pričom každý termín potrvá približne 8 hodín.

Prihlasovanie na termíny sa spustí 2.5.2018 a bude priebiehať výhradne formou online rezervácie. Odkaz na stránku pre rezervovanie termínu nájdete na informačnej tabuli v AIS EK takisto 2.5.2018. Prihlásiť sa je možné len jeden krát.
Prihlásenie sa na vybraný termín je pre technika EK záväzné! Pre prihlásenie a zarezervovanie bude nutné použiť svoje prihlasovacie meno a heslo do AIS EK.
Harmonogram doškoľovacích kurzov:

 • registrácia učastníkov doškoľovacieho kurzu je o 7:30,
 • doobedná časť začína o 8:30,
 • poobedná časť začína o 13:00.

Doškoľovací  kurz je bezplatný!
Stravu a ubytovanie si hradia učastníci doškoľovacieho kurzu individuálne.
Počas registrácie účastníkov bude možné objednať si obed.

2.    V súvislosti s prechodom na novú verziu AIS EK sa zmení aj adresa koncového bodu, na ktorý sa zasielajú namerané hodnoty z meradla cez aplikáciu EKXML. V praxi to znamená, že dňa 21.5.2018 ráno, nebude možné cez EKXML poslať do novej verzie AIS EK namerané hodnoty z meradla.  Aby sme predišli tejto udalosti, každé PEK musí výlučne v termíne od 19.5.2018 do 20.5.2018 upraviť EKXML nasledovným spôsobom:

a) stiahnuť z webovej stránky subor OSTRYWSDL.INI, (https://www.seka.sk/public/files/softver/EKXML/aisekv3/OSTRYWSDL.INI)
b) nakopírovať tento súbor do lokálneho priečinku aplikácie EKXML vo svojom PC, z ktorého sa posielajú namerané hodnoty do AIS EK,

Pozn. ako nájsť lokálny priečinok aplikácie EKXML?
Spravidla je umiestnený na lokálnom disku C: na adrese C:\EKXML\. Ak na tejto adrese priečinok aplikácie nebude, v tom prípade postupujte nasledovne:
a) nájdite ikonu programu EKXML (malé fialové autíčko) a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši,
b) vyberte poslednú možnosť “Vlastnosti”,
c) v spodnej časti okna sa zobrazí adresa s umiestnením priečinku aplikácie EKXML,
d) do priečinku aplikácie na uvedenej adrese nakopírujte súbor OSTRYWSDL.INI.

Po vykonaní tejto operácie, EKXML prestane posielať namerané hodnoty z meradla do súčasnej verzie AIS EK v.2 a začne ich posielať do AIS EK v.3.
Tí, ktorí nesplnia túto požiadavku, nebudú môcť od 21.5.2018 posielať namerané  hodnoty do novej verzie AIS EK!!!

 

3.   Všetkým aktuálne schváleným prístrojom pre výkon EK (analýzatory a dymomery) končí schválenie vhodnosti na používanie pri výkone EK 30.6.2018.
Po tomto termíne PEK nesmie tieto prístroje s preexpirovaným schválením používať (s výnimkou výkonu EK pre palivo a emisný systém B/BKAT, NKAT).
Nové prístroje pre výkon EK sa budú môcť používať až po ich schválení MDV.

Aktuálny stav overenia vhodnosti nových prístrojov:

 • ATAL 505 / 605 – v procese overenia
 • AVL CDS, MDS – v procese overenia
 • BOSCH BEA750,950 – v procese overenia
 • MAHA MET 6.1, 6.2, 6.3 – v procese overenia

4.   TS EK sa zúčastnila:
- dňa 18.4.2018 na školení Policajného zboru SR v problematike cestných technických kontrol, kde prispela prednáškou.
- dňa 26.4.2018 na stretnutí národnej asociacie STK v Bobrovci, kde boli odprezentované prvé novinky. Celú prezentáciu nájdete tu.

 

 
Poznáte niekoho, koho by mohli zaujímať tieto informácie?
Prepošlite mu tento email.

 

   

S-EKA, spol. s r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - https://www.seka.sk/