Tento email ste obdržali, nakoľko ste si u našej spoločnosti zaregistrovali vašu emailovú adresu.
Máte problém so zobrazením emailu? Pozrite si ho pomocou internetového prehliadača.
 
S-EKA, spol. s r.o.
Zo dňa 18.01.2015
 
Kontrola úspešnosti rozpoznania EČV

Ako ste už boli informovaný od 1.11.2014 AIS EK kontroluje úspešnosť rozpoznávania EČV na fotografiách vozidiel vyhotovených MZZ. Od 17.1.2015 sme pristúpili k ďalšiemu kroku a AIS EK okrem kontroly úspešnosti rozpoznávania EČV vyhodnocuje aj zhodu porovnania zaznamenaného EČV v AIS EK s EČV získaných prostredníctvom fotografii z MZZ a neumožní technikovi uzavrieť EK ak úspešnosť čítania EČV na PEK je nižšia ako 80% za vyhodnocované obdobie (platí pre EK pravidelnú a administratívnu). Túto úspešnosť AIS EK kontroluje len pri EK pravidelných a administratívnych a technikom EK ju zobrazuje prostredníctvom farebného indikátora v hornej časti obrazovky AIS EK v troch úrovniach:

  • zelený indikátor
    • znamená, že viac ako 85 % vykonaných EK pravidelných a administratívnych bolo vyhodnotených s úplnou alebo čiastočnou zhodou EČ na zaznamenaných fotografiách
  • oranžový indikátor
    • upozorňuje na skutočnosť, že z vykonaných EK pravidelných a administratívnych bolo vyhodnotených s úplnou alebo čiastočnou zhodou EČ na zaznamenaných fotografiách len 85% až 80% EK
  • červený indikátor
    • oznamuje, že z vykonaných EK pravidelných a administratívnych bolo vyhodnotených s úplnou alebo čiastočnou zhodou EČ na zaznamenaných fotografiách menej ako 80% a každá ďalšia EK pravidelná alebo administratívna musí byť vyhodnotená s úplnou alebo čiastočnou zhodou EČ na zaznamenaných fotografiách, inak nebude možné protokol uzavrieť

V "Definícii vozidla" vedľa položky "Evidenčné číslo vozidla" pribudlo nové zaklikávacie políčko "bez TEČ". Uvedené políčko technik môže použiť len v prípade ak sa jedná o emisnú kontrolu vozidla s neštandardne umiestneným EČV (ktoré sa nenachádza v zóne snímania MZZ). Nie je povolené toto políčko použiť pri bežných kontrolách vozidiel, keď sa nedosiahne zhoda zaznamenaných fotografií s EČV na protokole (takýto postup bude vyhodnocovaný ako porušenie metodických postupov!).

 
Poznáte niekoho, koho by mohli zaujímať tieto informácie?
Prepošlite mu tento email.

 

   

S-EKA, spol. s r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - https://www.seka.sk/