Tento email ste obdržali, nakoľko ste si u našej spoločnosti zaregistrovali vašu emailovú adresu.
Máte problém so zobrazením emailu? Pozrite si ho pomocou internetového prehliadača.
 
S-EKA, spol. s r.o.
Zo dňa 02.04.2014
 
Nová verzia pravidiel aplikácie EKXML pre prístroje MAHA a AVL 4000

Bola vytvorená nová verzia pravidiel pre prenos nameraných hodnôt pomocou aplikácie EKXML.
Zmeny sa týkajú benzínových analyzátorov MAHA a AVL 4000, na ktorých bola vykonaná aktualizácia v súvislosti so zmenou v legislatíve platnej od 01.04.2014.
Celá zmena spočíva v potrebe prekopírovania súboru RULES.txt do adresára aplikácie EKXML. Súbor nájdete na adrese: http://www.seka.sk/public/files/softver/EKXML/pravidla/2014-04-02/RULES.txt
Pred samotným kopírovaním nového súboru pravidiel vám vo vašom vlastnom záujme (pre prípad problémov s novým súborom pravidiel) odporúčame premenovať súbor starých pravidiel a síce, v adresáry aplikácie EKXML (štandartne C:\EKXML) premenujte pôvodný súbor RULES.txt na RULES_OLD.txt.
Následne prekopírujte nový súbor RULES.txt do adresára aplikácie EKXML.
V adresáry aplikácie EKXML by sa tak mali nachádzať súbory RULES.txt a RULES_OLD.txt (a iné súbory).

V prípade problémov nás prosím kontaktujte.

Kolektív S-EKA, spol. s r.o.

 
Poznáte niekoho, koho by mohli zaujímať tieto informácie?
Prepošlite mu tento email.

 

   

S-EKA, spol. s r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - http://www.seka.sk/